פרקים מספרים


.Insolvency", Israel Law and Bisiness Guide, Alon Kaplan Ed., Kluwer, 1994" 

.Insolvenzrecht", with Emil Brodski, Israelisches Wirtschaftsrecht, Alon Kaplan and Katerina Elmaleh (Eds.), Oldenbourg, 1998"

"ההבטחה השלטונית" ,בית-משפט - חמישים שנות שפיטה בישראל, הנהלת בתי-המשפט משרד הבטחון/ההוצאה לאור, 1999.

"הלכת 'שינוי חזית' - השגוי, המצוי והרצוי", ספר שמגר, מאמרים, כרך ג', ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין וכתב העת "משפט", תשס"ג, 2003.


מאמרים נבחרים בכתבי עת


"זכות במקרקעין" לעומת "נכס", רואה החשבון - בטאון לשכת רואי-החשבון בישראל, כרך י"ד חוברת מס' 125-126, 1964.


חוק יסודות המשפט, תש"ם - 1980 - תגובות, הפרקליט, כרך ל"ג, חוברת ד', תשמ"א 1981.

חובת הגילוי וסייגה: ההיבטים הדיוניים בפרשת "הגביר", עיוני משפט, כרך ט"ז, חוברת מס' 1 , תשנ"א 1991.