משה קשת, עורך דין ונוטריון


בית אבג"ד
רח' ז'בוטינסקי 5
ת.ד. 3707
רמת-גן, 52120

טלפון 03-7521171
פקס 03-7523311

 


Moshe Keshet, Advocate and Notary

Avgad Building
5 Jabotinsky St.
P.O.Box 3707
Ramat-Gan, 52120
Israel

Tel. +972-3-7521171
Fax +972-3-7523311